Full Poker All In - نزل البوكر كامل فى سيرفرك All In - ابداع كونكر - Conquer

Full Poker All In – نزل البوكر كامل فى سيرفرك All In

بسم الله الرحمن الرحيم 

زي ما وعدت ووفيت بس للعلم البوكر مش مظبوط قوي يعنى
انهرضه انا لاقيت ان في ناس محتاجه البوكر قولت انزلو للرجاله الي في المنتده ومحتاج بس تقييم وكلمه شكر منكم علشان الي جاي احله
بكتيييييير 

المهم نخش علي الاضاااااااااااااافه بسرعه

هتفتح ملف

Poker.cs

الي في المسار ده 

Game\Features\Tournaments 

تمام بدلو كلو بده 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using HarryPotter.Network; 
using HarryPotter.Network.GamePackets; 
namespace HarryPotter.Game 
{ 
public class HandlePoker 
{ 
public HandlePoker(byte[] packet, Client.GameState client)// HarryPotter 
{ 
if (packet == null) 
return; 
if (client == null) 
return; 
ushort Length = BitConverter.ToUInt16(packet, 0); 
ushort ID = BitConverter.ToUInt16(packet, 2); 
ushort ID2 = BitConverter.ToUInt16(packet, 4); 
switch (ID) 
{ 
#region 2171 Join table 
case 2171:// HarryPotter 
{ 
Game.Entity MyChar = client.Entity; 
uint TableId = BitConverter.ToUInt32(packet, 8); 
uint PlayerId = BitConverter.ToUInt32(packet, 12); 
byte Seat = packet[16]; byte Typ = packet[4]; 
switch (Typ) 
{ 
case 0://join table 
{ 
if (Kernel.PokerTables.ContainsKey(TableId)) 
{ 
Game.PokerTable T = Kernel.PokerTables[TableId]; 
if (T.Players.ContainsKey(client.Entity.UID)) T.RemovePlayer(MyChar.UID); 
if (T.FreeSeat(Seat)) 
{ 
T.AddNewPlayer(client.Entity, Seat, true); 
MyChar.PokerTable = T.Id; 
byte CurrentState = 1; 
if (!T.Players.ContainsKey(MyChar.UID)) 
if (T.Watchers.ContainsKey(MyChar.UID)) CurrentState = T.Watchers[MyChar.UID].CurrentState; 
client.Send(Game.PokerPackets.PokerPlayerInfo(Seat, MyChar.UID, CurrentState, T.Nomber)); 
foreach (Game.PokerPlayer P in T.Players.Values) 
{ 
if (P.PlayerId == MyChar.UID) continue; 
client.Send(Game.PokerPackets.PokerPlayerInfo(P.Seat, P.PlayerId, P.CurrentState, T.Nomber)); 
P.Send(Game.PokerPackets.PokerPlayerInfo(Seat, MyChar.UID, CurrentState, T.Nomber)); 
} 
foreach (Game.PokerPlayer P in T.Watchers.Values) 
{ 
if (P.PlayerId == MyChar.UID) continue; 
client.Send(Game.PokerPackets.PokerPlayerInfo(P.Seat, P.PlayerId, P.CurrentState, T.Nomber)); 
P.Send(Game.PokerPackets.PokerPlayerInfo(Seat, MyChar.UID, CurrentState, T.Nomber)); 
} 
if (T.Players.Count == 2 && T.Pot == 0) 
T.SetNewRound(5);//5 sec 
} 
} 
break; 
} 
case 4://watch 
{ 
if (Kernel.PokerTables.ContainsKey(TableId)) 
{ 
Game.PokerTable T = Kernel.PokerTables[TableId]; 
if (T.Players.ContainsKey(MyChar.UID) || T.Watchers.ContainsKey(MyChar.UID)) return; 
if (T.FreeSeat(Seat)) 
{ 
T.AddNewPlayer(MyChar, Seat, false); 
T.Watchers[MyChar.UID].CurrentState = 2; 
MyChar.PokerTable = T.Id; 
client.Send(Game.PokerPackets.PokerPlayerInfo(Seat, MyChar.UID, 2, T.Nomber)); 
foreach (Game.PokerPlayer P in T.Players.Values) 
{ 
if (P.PlayerId == MyChar.UID) continue; 
client.Send(Game.PokerPackets.PokerPlayerInfo(P.Seat, P.PlayerId, P.CurrentState, T.Nomber)); 
P.Send(Game.PokerPackets.PokerPlayerInfo(Seat, MyChar.UID, 2, T.Nomber)); 
} 
foreach (Game.PokerPlayer P in T.Watchers.Values) 
{ 
if (P.PlayerId == MyChar.UID) continue; 
client.Send(Game.PokerPackets.PokerPlayerInfo(P.Seat, P.PlayerId, P.CurrentState, T.Nomber)); 
P.Send(Game.PokerPackets.PokerPlayerInfo(Seat, MyChar.UID, 2, T.Nomber)); 
} 
} 
} 
break; 
} 
default: 
{ 
break; 
} 
} 
break; 
} 
#endregion 2171 Join table 
#region 2093 Player move 
case 2093:// HarryPotter 
{ 
byte Typ = packet[6]; 
Game.Entity MyChar = client.Entity; 
Game.PokerTable T = new Game.PokerTable(); 
if (Kernel.PokerTables.ContainsKey(MyChar.PokerTable)) 
T = MyChar.MyPokerTable; 
else return; 
switch (Typ) 
{ 
default: 
{ 
T.NewPlayerMove(packet, MyChar.UID); 
break; 
} 
} 
break; 
} 
#endregion 2093 Player move 
#region 2096 Leave table 
case 2096:// HarryPotter 
{ 
Game.Entity MyChar = client.Entity; 
if (MyChar.MyPokerTable == null) return; 
if (MyChar.MyPokerTable.Players.ContainsKey(MyChar.UID) && MyChar.MyPokerTable.Pot > 1) 
{ 
byte[] P = new byte[10]; 
P[6] = 4; P[9] = 200; 
MyChar.MyPokerTable.NewPlayerMove(P, MyChar.UID); 
} 
else 
MyChar.MyPokerTable.RemovePlayer(MyChar.UID); 
client.Send(packet); 
break; 
} 
#endregion 2096 Leave table 
#region Next Round 
case 2090:// HarryPotter 
{ 
byte Typ = packet[6]; 
Game.Entity MyChar = client.Entity; 
switch (Typ) 
{ 
case 1: 
{ 
if (MyChar.PokerTable > 0) 
{ 
if (Kernel.PokerTables.ContainsKey(MyChar.PokerTable)) 
{ 
byte Seat = packet[8]; 
Game.PokerTable T = MyChar.MyPokerTable; 
if (T.Players.ContainsKey(client.Entity.UID)) return; 
if (T.FreeSeat(Seat)) 
{ 
T.AddNewPlayer(MyChar, Seat, true); 
byte CurrentState = 1; 
if (!T.Players.ContainsKey(MyChar.UID)) 
if (T.Watchers.ContainsKey(MyChar.UID)) 
{ 
CurrentState = T.Watchers[MyChar.UID].CurrentState; 
T.Watchers.Remove(MyChar.UID); 
} 
client.Send(Game.PokerPackets.PokerPlayerInfo(Seat, MyChar.UID, CurrentState, T.Nomber)); 
foreach (Game.PokerPlayer P in T.Players.Values) 
{ 
if (P.PlayerId == MyChar.UID) continue; 
client.Send(Game.PokerPackets.PokerPlayerInfo(P.Seat, P.PlayerId, P.CurrentState, T.Nomber)); 
P.Send(Game.PokerPackets.PokerPlayerInfo(Seat, MyChar.UID, CurrentState, T.Nomber)); 
} 
foreach (Game.PokerPlayer P in T.Watchers.Values) 
{ 
if (P.PlayerId == MyChar.UID) continue; 
client.Send(Game.PokerPackets.PokerPlayerInfo(P.Seat, P.PlayerId, P.CurrentState, T.Nomber)); 
P.Send(Game.PokerPackets.PokerPlayerInfo(Seat, MyChar.UID, CurrentState, T.Nomber)); 
} 
if (T.Players.Count == 2 && T.Pot == 0) 
T.SetNewRound(21);//21 sec 
} 
} 
} 
break; 
} 
default: 
{ 
string D = ""; 
for (int x = 0; x < packet.Length; x++) 
D += packet[x].ToString("X") + " "; 
client.Send(new Message("Unknown type: " + ID + " with length " + packet.Length + " :- " + D, System.Drawing.Color.CadetBlue, Message.Talk)); 
break; 
} 
} 
break; 
} 
#endregion 2090 
#region Unknow - List 
case 2099:// HarryPotter 
client.Send(packet); 
break; 
#endregion 
} 
} 
} 
public class PokerPackets 
{ 
public static byte[] PokerTable(PokerTable Table)// HarryPotter 
{ 
PacketBuilder HarryPotter = new PacketBuilder(2172, 52 + (Table.Players.Count * 6)); 
HarryPotter.Long(Table.Id); 
HarryPotter.Long(0); 
HarryPotter.Long(0); 
HarryPotter.Short(Table.X);//Table X coord 
HarryPotter.Short(Table.Y);//Table Y Coord 
HarryPotter.Long(7217967);//Fixed nomber don't know what it is 
HarryPotter.Short(0); 
HarryPotter.Long(Table.Nomber);//table nomber 
HarryPotter.Int((Table.FreeBet ? 1 : 0));//Limited=0  Unlimited=1 
HarryPotter.Int(0); 
HarryPotter.Short(0); 
HarryPotter.Long(Table.BetType);//table bet type 1=Silver 0=CPs 
HarryPotter.Long(Table.MinLimit); 
HarryPotter.Int((byte)Table.State);//table state  0=unopened 1=Pocket 2=flop 3=turn 4=river 5=showdown 
HarryPotter.ULong(Table.Pot);//Pot 
HarryPotter.Int(Table.Players.Count);//Players Count 
foreach (PokerPlayer Player in Table.Players.Values) 
{ 
if (Player.MyChar == null) { HarryPotter.Move(6); continue; } 
HarryPotter.Long(Player.PlayerId); 
HarryPotter.Int(Player.Seat); 
HarryPotter.Int(Player.Connected ? 1 : 0); 
} 
return HarryPotter.getFinal(); 
} 
public static byte[] PokerJoinAction(uint TableId, uint PlayerId, byte Req, byte Seat)// HarryPotter 
{ 
PacketBuilder HarryPotter = new PacketBuilder(2171, 20); 
HarryPotter.Long(Req); 
HarryPotter.Long(TableId); 
HarryPotter.Long(PlayerId); 
HarryPotter.Long(Seat); 
return HarryPotter.getFinal(); 
} 
public static byte[] PokerPlayerInfo(byte Seat, uint PlayerId, byte State, byte TableNo)// HarryPotter 
{ 
byte[] HarryPotter = new byte[25 + 8]; 
Writer.Ushort(25, 0, HarryPotter); 
Writer.Ushort(2090, 2, HarryPotter); 
Writer.Byte(1, 4, HarryPotter); 
Writer.Byte(State, 5, HarryPotter); 
Writer.Byte(Seat, 7, HarryPotter); 
Writer.Byte(TableNo, 9, HarryPotter); 
Writer.Uint(PlayerId, 13, HarryPotter); 
return HarryPotter.ToArray(); 
} 
public static byte[] PokerCards1Card(PokerTable T)// HarryPotter 
{ 
PacketBuilder HarryPotter = new PacketBuilder(2091, 44 + T.Players.Count * 8); 
HarryPotter.Short(7); 
HarryPotter.Short(4); 
HarryPotter.Long(0); 
HarryPotter.Long(0); 
HarryPotter.Long(0); 
HarryPotter.Long(0); 
HarryPotter.Long(0); 
HarryPotter.Short(0); 
HarryPotter.Short(T.Players.Count); 
HarryPotter.Long(T._StartingPlayer); 
HarryPotter.Long(0); 
HarryPotter.Long(0); 
foreach (PokerPlayer Pl in T.Players.Values) 
{ 
foreach (PokerCard C in Pl.MyCards.Values) 
{ 
HarryPotter.Short(C.Val); 
HarryPotter.Short((byte)C.Typ); 
} 
HarryPotter.Long(Pl.PlayerId); 
} 
return HarryPotter.getFinal(); 
} 
public static byte[] PokerCards2Cards(PokerTable T, Dictionary<byte, PokerCard> Cards) // Card in list 
{ 
PacketBuilder HarryPotter = new PacketBuilder(2091, 44 + T.Players.Count * 8); 
HarryPotter.Long(0); 
HarryPotter.Short(2); 
foreach (PokerCard C in Cards.Values) 
{ 
HarryPotter.Short(C.Val); 
} 
HarryPotter.Short(0); 
HarryPotter.Long(0); 
foreach (PokerCard C in Cards.Values) 
{ 
HarryPotter.Short((byte)C.Typ); 
} 
HarryPotter.Short(0); 
HarryPotter.Long(0); 
HarryPotter.Short(T.Players.Count); 
HarryPotter.Long(T._StartingPlayer); 
HarryPotter.Long(T.GetLastPlayer()); 
HarryPotter.Long(T.GetNextPlayer()); 
foreach (PokerPlayer Pl in T.Players.Values) 
{ 
HarryPotter.Short(13); 
HarryPotter.Short(4); 
HarryPotter.Long(Pl.PlayerId); 
} 
Console.WriteLine("A"); 
return HarryPotter.getFinal(); 
} 
public static byte[] PokerTableCards(Dictionary<byte, PokerCard> Cards, PokerTable T, byte RoundStage) // Card in Table 
{ 
PacketBuilder HarryPotter = new PacketBuilder(2091, 44); 
HarryPotter.Short(0); 
HarryPotter.Short(RoundStage); 
HarryPotter.Short(Cards.Count); 
foreach (PokerCard C in Cards.Values) 
{ 
HarryPotter.Short(C.Val); 
} 
for (byte x = 0; x < 5 - Cards.Count; x++) 
HarryPotter.Short(0); 
foreach (PokerCard C in Cards.Values) 
{ 
HarryPotter.Short((byte)C.Typ); 
} 
for (byte x = 0; x < 5 - Cards.Count; x++) 
HarryPotter.Short(0); 
HarryPotter.Short(0); 
HarryPotter.Long(T._StartingPlayer); 
HarryPotter.Long(T.GetLastPlayer()); 
HarryPotter.Long(T.GetNextPlayer()); 
return HarryPotter.getFinal(); 
} 
public static byte[] PokerPlayerTurn(uint Id1, uint LastBet, uint RequierdBet, byte Type, byte TimeDown) // HarryPotter 
{ 
byte[] HarryPotter = new byte[28 + 8];// HarryPotter 
Writer.Ushort(28, 0, HarryPotter); 
Writer.Ushort(2092, 2, HarryPotter); 
Writer.Ushort(TimeDown, 4, HarryPotter); 
//timer count 
Writer.Ushort(Type, 6, HarryPotter); 
//Type 
Writer.Ulong(LastBet, 8, HarryPotter); 
//last bet 
Writer.Ulong(RequierdBet, 16, HarryPotter); 
//requierd bet 
Writer.Ulong(Id1, 24, HarryPotter); 
//PlayerId 
return HarryPotter.ToArray(); 
} 
public static byte[] PokerPlayerMove(uint PlayerId, byte Typ, uint Bet, uint RequierdBet)// HarryPotter 
{ 
PacketBuilder HarryPotter = new PacketBuilder(2093, 20);// HarryPotter 
HarryPotter.Short(0); 
HarryPotter.Short(Typ);//move type 32 =all in one 
HarryPotter.Long(Bet);//player bet 
HarryPotter.Long(RequierdBet);//requierd bet 
HarryPotter.Long(PlayerId); 
return HarryPotter.getFinal(); 
} 
public static byte[] PokerShowAllCards(PokerTable T)// HarryPotter 
{ 
PacketBuilder HarryPotter = new PacketBuilder(2094, 8 + T.Players.Count * 12); 
HarryPotter.Short(0);// 
HarryPotter.Short(T.Players.Count); 
foreach (PokerPlayer Pl in T.Players.Values) 
{ 
byte Card1Val = 0, Card1Type = 0, Card2Val = 0, Card2Type = 0; byte Co = 0; 
foreach (PokerCard C in Pl.MyCards.Values) 
{ 
Co++; 
if (Co == 1) 
{ 
Card1Val = C.Val; Card1Type = (byte)C.Typ; 
} 
else if (Co == 2) 
{ 
Card2Val = C.Val; Card2Type = (byte)C.Typ; 
} 
} 
HarryPotter.Short(Card1Val); 
HarryPotter.Short(Card2Val); 
HarryPotter.Short(Card1Type); 
HarryPotter.Short(Card2Type); 
HarryPotter.Long(Pl.PlayerId); 
} 
return HarryPotter.getFinal(); 
} 
public static byte[] PokerRoundResult(PokerTable T, uint WinnerId, uint MoneyWins) 
{ 
PacketBuilder HarryPotter = new PacketBuilder(2095, 8 + T.Players.Count * 15); 
HarryPotter.Short(20);//Timer 
HarryPotter.Short(T.Players.Count); 
HarryPotter.Int(0); 
HarryPotter.Int(0); 
HarryPotter.Int(0); 
HarryPotter.Long(WinnerId); 
HarryPotter.Long(MoneyWins); 
HarryPotter.Long(0); 
foreach (PokerPlayer Pl in T.Players.Values) 
{ 
try 
{ 
byte ContinuePlaying = 0; 
if (Pl.PlayerId == WinnerId) continue; 
if (T.BetType == 0) 
if (Pl.MyChar.Money >= T.MinLimit * 10) 
ContinuePlaying = 0; 
else ContinuePlaying = 1; 
else if (T.BetType == 1) 
if (Pl.MyChar.ConquerPoints >= T.MinLimit * 10) 
ContinuePlaying = 0; 
else ContinuePlaying = 1; 
if (ContinuePlaying == 0) 
HarryPotter.Int(0); 
else 
{ 
HarryPotter.Int(1); 
Pl.CurrentState = 2; 
} 
HarryPotter.Int(255); 
HarryPotter.Int(0); 
HarryPotter.Long(Pl.PlayerId); 
HarryPotter.Long(0xffffffff - Pl.Bet); 
HarryPotter.Short(0xffff); 
HarryPotter.Short(0xffff); 
} 
catch 
{ 
HarryPotter.Int(0); 
HarryPotter.Int(255); 
HarryPotter.Int(0); 
HarryPotter.Long(Pl.PlayerId); 
HarryPotter.Long(0xffffffff - Pl.Bet); 
HarryPotter.Short(0xffff); 
HarryPotter.Short(0xffff); 
} 
} 
return HarryPotter.getFinal(); 
} 
public static byte[] PokerLeaveTable(uint Id1) 
{ 
PacketBuilder HarryPotter = new PacketBuilder(2096, 16); 
HarryPotter.Long(1);// 
HarryPotter.Long(0); 
HarryPotter.Long(Id1); 
return HarryPotter.getFinal(); 
} 
public static byte[] PokerTableState(PokerTable T, byte CountDown) 
{ 
PacketBuilder HarryPotter = new PacketBuilder(2098, 45 + T.Players.Count * 11); 
uint Id1 = 0, Id2 = 0, Id3 = 0, Id4 = 0, Id5 = 0, Id6 = 0; byte Counter = 0; 
foreach (PokerPlayer Pl in T.Players.Values) 
{ 
Counter++; 
if (Counter == 1) Id1 = Pl.PlayerId; 
else if (Counter == 2) Id2 = Pl.PlayerId; 
else if (Counter == 3) Id3 = Pl.PlayerId; 
else if (Counter == 4) Id4 = Pl.PlayerId; 
else if (Counter == 5) Id5 = Pl.PlayerId; 
else if (Counter == 6) Id6 = Pl.PlayerId; 
} 
HarryPotter.Short(0); 
HarryPotter.Int(T.Players.Count);//Players Count 
HarryPotter.Int(CountDown);//Time Count Down 
HarryPotter.Int(0); 
HarryPotter.Short(0); 
HarryPotter.Long(0); 
HarryPotter.Long(0); 
HarryPotter.Long(Id1); 
HarryPotter.Long(Id2); 
HarryPotter.Long(Id3); 
HarryPotter.Long(Id4); 
HarryPotter.Long(Id5); 
HarryPotter.Long(Id6); 
HarryPotter.Short(0); 
foreach (PokerPlayer Pl in T.Players.Values) 
{ 
HarryPotter.Int(2); 
HarryPotter.Int(4); 
HarryPotter.Int(13); 
HarryPotter.Int(0); 
HarryPotter.Int(4); 
HarryPotter.Int(13); 
HarryPotter.Int(0); 
HarryPotter.Long(Pl.PlayerId); 
} 
return HarryPotter.getFinal(); 
} 
} 
public class PokerTable 
{ 
public uint Pis = 0; 
public uint Pis1 = 0; 
public uint Pis2 = 0; 
public uint Id = 0; 
public byte Nomber = 0; 
public uint Map = 0; 
public ushort X = 0; 
public ushort Y = 0; 
public uint MinLimit = 100000; 
public bool FreeBet = true; 
public byte _State = (byte)PokerTableState.UnOpened; 
public byte StartSeat = 0; 
public byte CurrentSeat = 0; 
public uint _StartingPlayer = 0; 
public byte RoundStage = 0; 
public uint RoundMaxBet = 0; 
public System.Timers.Timer RoundTimer = new System.Timers.Timer(); 
public System.Timers.Timer MoveTimer = new System.Timers.Timer(); 
public PokerTableState State 
{ 
get 
{ 
return (PokerTableState)_State; 
} 
set 
{ 
_State = (byte)value; 
} 
} 
public uint Pot = 0; 
public byte BetType = 1;//Silver=0 CPs=1; 
public Dictionary<uint, PokerPlayer> Players = new Dictionary<uint, PokerPlayer>(10); 
public Dictionary<byte, PokerPlayer> Seats 
{ 
get 
{ 
Dictionary<byte, PokerPlayer> Ses = new Dictionary<byte, PokerPlayer>(10); 
foreach (PokerPlayer P in Players.Values) 
{ 
if (P.CurrentState == 1) Ses.Add(P.Seat, P); 
} 
return Ses; 
} 
} 
public Dictionary<uint, PokerPlayer> Watchers = new Dictionary<uint, PokerPlayer>(10); 
public Dictionary<byte, PokerCard> Cards = new Dictionary<byte, PokerCard>(52); 
public Dictionary<byte, PokerCard> TableCards = new Dictionary<byte, PokerCard>(5); 
public uint PlayerBySeat(byte S) 
{ 
uint I = 0; 
foreach (PokerPlayer P in Players.Values) 
if (P.Seat == S) I = P.PlayerId; 
return I; 
} 
public uint GetStartingPlayer() 
{ 
if (Players.Count < 2) return 0; 
uint I = 0; 
StartSeat++; 
if (StartSeat > 9) StartSeat = 0; 
for (byte x = StartSeat; x < 10; x++) 
{ 
I = PlayerBySeat(x); 
if (I > 0) 
{ 
StartSeat = x; 
break; 
} 
} 
if (I == 0) 
{ 
for (byte x = 0; x < StartSeat; x++) 
{ 
I = PlayerBySeat(x); 
if (I > 0) 
{ 
StartSeat = x; 
break; 
} 
} 
} 
return I; 
} 
public PokerPlayer StartingPlayer 
{ 
get 
{ 
if (Players.ContainsKey(_StartingPlayer)) 
return Players[_StartingPlayer]; 
else return null; 
} 
} 
public uint GetNextPlayer() 
{ 
if (Players.Count < 2) return 0; 
uint I = 0; byte StartSe = StartSeat; 
if (StartSe > 9) StartSe = 0; 
for (byte x = StartSe; x < 10; x++) 
{ 
I = PlayerBySeat(x); 
if (I > 0) 
{ 
if (I == GetLastPlayer()) continue; 
break; 
} 
} 
if (I == 0) 
{ 
for (byte x = 0; x < StartSe; x++) 
{ 
I = PlayerBySeat(x); 
if (I > 0) 
{ 
if (I == GetLastPlayer()) continue; 
break; 
} 
} 
} 
return I; 
} 
public uint GetLastPlayer() 
{ 
if (Players.Count < 2) return 0; 
uint I = 0; byte CurrentSeat = StartSeat; 
if (CurrentSeat < 1) CurrentSeat = 9; 
for (byte x = CurrentSeat; x > 0; x--) 
{ 
I = PlayerBySeat(x); 
if (I > 0) 
{ 
break; 
} 
} 
if (I == 0) 
{ 
if (PlayerBySeat(0) > 0) return PlayerBySeat(0); 
for (byte x = 9; x > StartSeat; x--) 
{ 
I = PlayerBySeat(x); 
if (I > 0) 
{ 
break; 
} 
} 
} 
return I; 
} 
public void SetNewRound(byte CountDown) 
{ 
Dictionary<uint, PokerPlayer> NotConnectedAnymore = new Dictionary<uint, PokerPlayer>(); 
foreach (PokerPlayer P in Players.Values) 
{ 
if (!P.Connected) NotConnectedAnymore.Add(P.PlayerId, P); 
else if (P.CurrentState == 2) 
if (!Watchers.ContainsKey(P.PlayerId)) 
Watchers.Add(P.PlayerId, P); 
} 
foreach (PokerPlayer P in NotConnectedAnymore.Values) 
RemovePlayer(P.PlayerId); 
foreach (PokerPlayer P in Watchers.Values) 
{ 
if (P.CurrentState == 3) 
{ 
if (!Players.ContainsKey(P.PlayerId)) 
Players.Add(P.PlayerId, P); 
} 
else if (P.CurrentState == 2) 
{ 
if (Players.ContainsKey(P.PlayerId)) 
Players.Remove(P.PlayerId); 
} 
} 
foreach (PokerPlayer P in Players.Values) 
{ 
if (Watchers.ContainsKey(P.PlayerId)) 
Watchers.Remove(P.PlayerId); 
P.MyCards.Clear(); 
P.CurrentState = 1; 
P.RoundState = 0; 
P.HandVals = ""; 
P.Bet = MinLimit; 
if (BetType == 0) 
{ 
if (P.MyChar.Money >= MinLimit) 
P.MyChar.Money -= MinLimit; 
else P.MyChar.Money = 0; 
} 
else if (BetType == 1) 
{ 
if (P.MyChar.ConquerPoints >= MinLimit) 
P.MyChar.ConquerPoints -= MinLimit; 
else P.MyChar.ConquerPoints = 0; 
} 
} 
Cards.Clear(); 
TableCards.Clear(); 
RoundStage = 0; 
for (byte Y = 0; Y < 4; Y++) 
{ 
PokerCardsType T = PokerCardsType.Hearts; 
if (Y == 1) T = PokerCardsType.Spades; 
else if (Y == 2) T = PokerCardsType.Clubs; 
else if (Y == 3) T = PokerCardsType.Diamonds; 
for (byte x = 0; x < 13; x++) 
{ 
PokerCard Pc = new PokerCard(); 
Pc.Id = (byte)(x + (13 * Y)); 
Pc.Typ = T; 
Pc.Val = x; 
Cards.Add(Pc.Id, Pc); 
} 
} 
if (RoundTimer != null && RoundTimer.Enabled) 
{ 
RoundTimer.Stop(); 
RoundTimer.Dispose(); 
RoundTimer = null; 
RoundTimer = new System.Timers.Timer(); 
} 
else if (RoundTimer == null) 
{ 
RoundTimer = new System.Timers.Timer(); 
} 
RoundTimer.Interval = CountDown * 1000; 
RoundTimer.Elapsed += delegate 
{ 
if (Players.Count > 1 && Pot < 1) 
{ 
DrawCards(1, false); 
Pot = MinLimit; 
RoundMaxBet = MinLimit; 
_StartingPlayer = GetStartingPlayer(); 
SendToAll(PokerPackets.PokerCards1Card(this)); 
DrawCards(1, false); 
foreach (PokerPlayer Pl in Players.Values) 
{ 
Pl.Bet = MinLimit; 
Pl.Send(PokerPackets.PokerCards2Cards(this, Pl.MyCards)); 
} 
SendToAll(PokerPackets.PokerPlayerTurn(_StartingPlayer, MinLimit, MinLimit * 2, 38, 20)); 
StartMoveTimer(30, _StartingPlayer); 
RoundTimer.Stop(); 
RoundTimer.Dispose(); 
RoundTimer = null; 
} 
}; 
RoundTimer.Start(); 
SendToAll(PokerPackets.PokerPlayerTurn(0, 0, 0, 0, CountDown)); 
Data D = new Data(true); 
D.ID = 234; 
D.UID = Id; 
D.dwParam = (uint)(MinLimit * Players.Count); 
SendToAll(D.ToArray()); 
} 
public void StartMoveTimer(byte CountDown, uint PlayerId) 
{ 
if (MoveTimer != null && MoveTimer.Enabled) 
{ 
MoveTimer.Stop(); 
MoveTimer.Dispose(); 
} 
MoveTimer = new System.Timers.Timer(); 
MoveTimer.Interval = CountDown * 1000; 
MoveTimer.Elapsed += delegate 
{ 
byte[] FoldMe = new byte[10]; 
FoldMe[6] = 4; 
NewPlayerMove(FoldMe, PlayerId); 
MoveTimer.Stop(); 
MoveTimer.Dispose(); 
}; 
MoveTimer.Start(); 
} 
public bool FreeSeat(byte Seat) 
{ 
bool Free = true; 
foreach (PokerPlayer P in Players.Values) 
{ 
if (P.Seat == Seat) Free = false; 
} 
foreach (PokerPlayer P in Watchers.Values) 
{ 
if (P.CurrentState == 3) 
if (P.Seat == Seat) Free = false; 
} 
return Free; 
} 
public void AddNewPlayer(Entity P, byte Seat, bool Player) 
{ 
P.PokerTable = this.Id; 
PokerPlayer Pl = new PokerPlayer(); 
Pl.PlayerId = P.UID; 
Pl.TableId = Id; 
Pl.Seat = Seat; 
if (Player) 
{ 
if (Pot > 0) Pl.RoundState = 4; 
if (!Players.ContainsKey(Pl.PlayerId)) 
Players.Add(Pl.PlayerId, Pl); 
ToLocal(PokerPackets.PokerTable(this)); 
} 
else 
{ 
if (!Watchers.ContainsKey(Pl.PlayerId)) 
Watchers.Add(Pl.PlayerId, Pl); 
} 
} 
public void RemovePlayer(uint Id) 
{ 
if (Players.ContainsKey(Id)) 
{ 
try 
{ 
lock (Players) 
{ 
foreach (PokerPlayer P in Players.Values) 
{ 
P.Send(PokerPackets.PokerLeaveTable(Id)); 
} 
} 
lock (Watchers) 
{ 
foreach (PokerPlayer P in Watchers.Values) 
{ 
P.Send(PokerPackets.PokerLeaveTable(Id)); 
} 
} 
if (Players[Id].MyChar != null) 
Players[Id].MyChar.PokerTable = 0; 
Players.Remove(Id); 
} 
catch { } 
} 
else if (Watchers.ContainsKey(Id)) 
{ 
lock (Players) 
{ 
foreach (PokerPlayer P in Players.Values) 
P.Send(PokerPackets.PokerLeaveTable(Id)); 
} 
lock (Watchers) 
{ 
foreach (PokerPlayer P in Watchers.Values) 
P.Send(PokerPackets.PokerLeaveTable(Id)); 
} 
if (Watchers[Id].MyChar != null) 
Watchers[Id].MyChar.PokerTable = 0; 
Watchers.Remove(Id); 
} 
ToLocal(PokerPackets.PokerLeaveTable(Id)); 
ToLocal(PokerPackets.PokerTable(this)); 
} 
public void SendToAll(byte[] P) 
{ 
foreach (PokerPlayer Player in Players.Values) 
Player.Send(P); 
foreach (PokerPlayer Player in Watchers.Values) 
Player.Send(P); 
} 
public PokerCard GetNewCard() 
{ 
Random Rand = new Random(); 
PokerCard PC = new PokerCard(); 
int Rnd = Rand.Next(52); 
PC.Id = (byte)Rnd; 
while (!Cards.ContainsKey(PC.Id)) 
{ 
PC.Id = (byte)Rand.Next(52); 
} 
PC = Cards[PC.Id]; 
return PC; 
} 
public void DrawCards(byte Count, bool Table) 
{ 
try 
{ 
if (!Table) 
{ 
for (byte x = 0; x < Count; x++) 
{ 
foreach (PokerPlayer P in Players.Values) 
{ 
if (!P.Connected) continue; 
if (P.CurrentState > 1) continue; 
PokerCard C = GetNewCard(); 
C.PlayerId = P.PlayerId; 
P.MyCards.Add(C.Id, C); 
if (Cards.ContainsKey(C.Id)) Cards.Remove(C.Id); 
} 
} 
return; 
} 
byte Co = (byte)TableCards.Count; 
for (byte x = Co; x < (byte)(Count + Co); x++) 
{ 
PokerCard C = GetNewCard(); 
C.PlayerId = 0; 
TableCards.Add(x, C); 
if (Cards.ContainsKey(C.Id)) Cards.Remove(C.Id); 
} 
} 
catch (Exception xp) { Console.WriteLine(xp.ToString()); } 
} 
public static int Allin = 0; 
int HarryPotter = 0; 
public void NewPlayerMove(byte[] P, uint PlayerId) 
{ 
if (Pot == 0) return; 
try 
{ 
if (Players.ContainsKey(PlayerId)) 
{ 
if (MoveTimer != null && MoveTimer.Enabled) 
{ 
MoveTimer.Stop(); 
MoveTimer.Dispose(); 
} 
PokerPlayer Pl = Players[PlayerId]; 
byte Move = P[6]; byte CSeat = Pl.Seat; 
Pl.RoundState = Move; 
uint ReqPot = Pot; 
switch (Move) 
{ 
#region Rise 
case 2://call 
{ 
Pot += MinLimit; 
Pl.Bet += MinLimit; 
if (Pl.Bet > RoundMaxBet) RoundMaxBet = Pl.Bet; 
if (BetType == 0) 
Pl.MyChar.Money -= MinLimit; 
else if (BetType == 1) 
{ 
if (Pl.MyChar.ConquerPoints >= MinLimit) 
Pl.MyChar.ConquerPoints -= MinLimit; 
else Pl.MyChar.ConquerPoints = 0; 
} 
Data D = new Data(true); 
D.ID = 234; 
D.UID = Id; 
D.dwParam = Pot; 
SendToAll(D.ToArray()); 
SendToAll(PokerPackets.PokerPlayerMove(PlayerId, Move, Pl.Bet, Pot)); 
break; 
} 
case 8: 
{ 
break; 
} 
case 16://Rise 
{ 
uint Botting = MinLimit + MinLimit; 
Pot += Botting; 
Pl.Bet += Botting; 
if (Pl.Bet > RoundMaxBet) RoundMaxBet = Pl.Bet; 
if (BetType == 0) 
Pl.MyChar.Money -= Botting; 
else if (BetType == 1) 
{ 
if (Pl.MyChar.ConquerPoints >= Botting) 
Pl.MyChar.ConquerPoints -= Botting; 
else Pl.MyChar.ConquerPoints = 0; 
} 
Data D = new Data(true); 
D.ID = 234; 
D.UID = Id; 
D.dwParam = Pot; 
D.Data24_Uint = RoundMaxBet; 
SendToAll(D.ToArray()); 
SendToAll(PokerPackets.PokerPlayerMove(PlayerId, Move, Pl.Bet, Pot)); 
break; 
} 
#endregion 
#region Fold 
case 4: 
{ 
if (P[9] == 200) 
{ 
//RemoveThis = true; 
RemovePlayer(PlayerId); 
} 
else if (Players.ContainsKey(PlayerId)) 
{ 
SendToAll(PokerPackets.PokerPlayerMove(PlayerId, Move, MinLimit, Pot)); 
Players[PlayerId].MyCards.Clear(); 
Players[PlayerId].RoundState = 4; 
} 
break; 
} 
default: SendToAll(P); break; 
#endregion 
#region AllIn 
case 32: 
{ 
uint Betting = 0; 
if (HarryPotter == 0) 
Pis = Pl.MyChar.Money; 
if (HarryPotter == 1) 
Pis1 = Pl.MyChar.Money; 
if (BetType == 0) 
{ 
Betting = (uint)Pl.MyChar.Money; 
Pl.MyChar.Money = 0; 
} 
else if (BetType == 1) 
{ 
Betting = (uint)Pl.MyChar.ConquerPoints; 
Pl.MyChar.ConquerPoints = 0; 
} 
Pot += Betting; 
Pl.Bet += Betting; 
if (Pl.Bet > RoundMaxBet) RoundMaxBet = Pl.Bet; 
Allin++; 
Data D = new Data(true); 
D.ID = 234; 
D.UID = Id; 
D.dwParam = Pot; 
D.Data24_Uint = RoundMaxBet; 
SendToAll(D.ToArray()); 
SendToAll(PokerPackets.PokerPlayerMove(PlayerId, Move, Pl.Bet, Pot)); 
break; 
} 
#endregion 
} 
uint NextPlayer = GetNextSeat(CSeat, true); 
if (Allin >= 1) 
{ 
HarryPotter++; 
if (Players.Count == HarryPotter) 
{ 
#region Send First 3 table cards 
if (TableCards.Count < 3) 
{ 
DrawCards(3, true); 
Dictionary<byte, PokerCard> TC = new Dictionary<byte, PokerCard>(3); 
TC.Add(0, TableCards[0]); 
TC.Add(1, TableCards[1]); 
TC.Add(2, TableCards[2]); 
SendToAll(PokerPackets.PokerTableCards(TC, this, 1)); 
} 
#endregion 
#region Send Forth table card 
if (TableCards.Count < 4) 
{ 
DrawCards(1, true); 
Dictionary<byte, PokerCard> TC = new Dictionary<byte, PokerCard>(1); 
if (TableCards.ContainsKey(3)) 
TC.Add(3, TableCards[3]); 
SendToAll(PokerPackets.PokerTableCards(TC, this, 2)); 
} 
#endregion 
#region Send Fifth table cards 
if (TableCards.Count < 5) 
{ 
DrawCards(1, true); 
Dictionary<byte, PokerCard> TC = new Dictionary<byte, PokerCard>(1); 
if (TableCards.ContainsKey(4)) 
TC.Add(4, TableCards[4]); 
SendToAll(PokerPackets.PokerTableCards(TC, this, 3)); 
} 
#endregion 
EndRound(0u); 
HarryPotter = 0; 
} 
} 
else 
{ 
if (Players.Count < HarryPotter) 
HarryPotter = Players.Count; 
else 
HarryPotter++; 
} 
Console.WriteLine(HarryPotter); 
#region No More Players available 
if (NextPlayer == Pl.PlayerId) 
{ 
EndRound(NextPlayer); 
return; 
} 
else if (Players.ContainsKey(NextPlayer) && NextPlayer == GetNextSeat(Players[NextPlayer].Seat, false)) 
{ 
EndRound(NextPlayer); 
return; 
} 
#endregion 
switch (RoundStage) 
{ 
#region Send First 3 table cards 
case 1: 
{ 
if (TableCards.Count < 3) 
{ 
DrawCards(3, true); 
Dictionary<byte, PokerCard> TC = new Dictionary<byte, PokerCard>(3); 
TC.Add(0, TableCards[0]); 
TC.Add(1, TableCards[1]); 
TC.Add(2, TableCards[2]); 
SendToAll(PokerPackets.PokerTableCards(TC, this, 1)); 
} 
break; 
} 
#endregion 
#region Send Forth table card 
case 2: 
{ 
if (TableCards.Count < 4) 
{ 
DrawCards(1, true); 
Dictionary<byte, PokerCard> TC = new Dictionary<byte, PokerCard>(1); 
if (TableCards.ContainsKey(3)) 
TC.Add(3, TableCards[3]); 
SendToAll(PokerPackets.PokerTableCards(TC, this, 2)); 
} 
break; 
} 
#endregion 
#region Send Fifth table cards 
case 3: 
{ 
if (TableCards.Count < 5) 
{ 
DrawCards(1, true); 
Dictionary<byte, PokerCard> TC = new Dictionary<byte, PokerCard>(1); 
if (TableCards.ContainsKey(4)) 
TC.Add(4, TableCards[4]); 
SendToAll(PokerPackets.PokerTableCards(TC, this, 3)); 
} 
break; 
} 
#endregion 
case 4: 
{ 
EndRound(0); 
return; 
} 
} 
if (this.RoundStage != 4) 
{ 
byte b3 = 36; 
bool flag = false; 
if (this.Players.ContainsKey(NextPlayer)) 
{ 
uint bet = this.Players[NextPlayer].Bet; 
PokerPlayer pokerPlayer2 = this.Players[NextPlayer]; 
if (this.RoundMaxBet < bet) 
{ 
b3 += 8; 
} 
else 
{ 
b3 += 2; 
} 
if (this.BetType == 0) 
{ 
if (pokerPlayer2.MyChar.Money < this.RoundMaxBet) 
{ 
flag = true; 
} 
else 
{ 
if (pokerPlayer2.MyChar.Money < this.MinLimit) 
{ 
flag = true; 
} 
} 
if (pokerPlayer2.MyChar.Money >= this.MinLimit * 2u) 
{ 
b3 += 16; 
} 
} 
else 
{ 
if (this.BetType == 1) 
{ 
if (pokerPlayer2.MyChar.ConquerPoints < this.RoundMaxBet) 
{ 
flag = true; 
} 
else 
{ 
if (pokerPlayer2.MyChar.ConquerPoints < this.MinLimit) 
{ 
flag = true; 
} 
} 
if (pokerPlayer2.MyChar.ConquerPoints >= this.MinLimit * 2u) 
{ 
b3 += 16; 
} 
} 
} 
} 
if (flag) 
{ 
b3 = 32; 
} 
SendToAll(PokerPackets.PokerPlayerTurn(NextPlayer, MinLimit, RoundMaxBet, b3, 30)); 
StartMoveTimer(30, NextPlayer); 
} 
} 
} 
catch (Exception xp) { Console.WriteLine(xp.ToString()); } 
} 
public void EndRound(uint WinnerId) 
{ 
SendToAll(PokerPackets.PokerPlayerTurn(0, 0, 0, 0, 30)); 
try 
{ 
if (MoveTimer != null || MoveTimer.Enabled) 
{ 
MoveTimer.Stop(); 
MoveTimer.Dispose(); 
} 
} 
catch { } 
uint num = Pot - (Pot / 10); 
#region Check Winner 
if (WinnerId == 0) 
{ 
ushort HighestPower = 0; 
ulong HighestHandPower = 0; 
SendToAll(PokerPackets.PokerShowAllCards(this)); 
foreach (PokerPlayer Pla in Players.Values) 
{ 
if (Pla.RoundState == 4 || !Pla.Connected) continue; 
ulong HP = GetHandPower(Pla.MyCards, Pla); 
if (HP > HighestHandPower) 
{ 
HighestHandPower = HP; 
WinnerId = Pla.PlayerId; 
HighestPower = Pla.GetFullPower(Pla.MyCards); 
} 
else if (HP == HighestHandPower) 
{ 
if (Pla.GetFullPower(Pla.MyCards) > HighestPower) 
{ 
WinnerId = Pla.PlayerId; 
HighestPower = Pla.GetFullPower(Pla.MyCards); 
} 
} 
} 
} 
#endregion 
if (this.Players.ContainsKey(WinnerId)) 
{ 
if (this.BetType == 0) 
{ 
#region Drop Allin 
if (Pis > Pis1 && Allin >= 2) 
{ 
foreach (PokerPlayer current in this.Players.Values) 
{ 
if (current.PlayerId != WinnerId) // 1 - loss - low 
{ 
this.Players[current.PlayerId].MyChar.Money += 0; 
} 
else if (current.PlayerId == WinnerId)// 1 - win - great 
{ 
this.Players[current.PlayerId].MyChar.Money += num; 
this.SendToAll(PokerPackets.PokerRoundResult(this, WinnerId, num - Pis)); 
} 
} 
} 
else if (Allin >= 2) 
{ 
foreach (PokerPlayer current in this.Players.Values)// 2 - win - low 
{ 
if (current.PlayerId != WinnerId)// 2 - loss - great 
{ 
this.Players[current.PlayerId].MyChar.Money = Pis1 - Pis; 
} 
else if (current.PlayerId == WinnerId)// 2 - win - low 
{ 
this.Players[current.PlayerId].MyChar.Money += Pis * 2; 
this.SendToAll(PokerPackets.PokerRoundResult(this, WinnerId, Pis)); 
} 
} 
} 
else 
{ 
this.Players[WinnerId].MyChar.Money += num; 
this.SendToAll(PokerPackets.PokerRoundResult(this, WinnerId, num)); 
} 
#endregion 
} 
else 
{ 
if (this.BetType == 1) 
{ 
this.Players[WinnerId].MyChar.ConquerPoints += num; 
} 
} 
} 
Pot = 0; 
#region Start new round 
if (Players.Count < 2) return; 
else 
{ 
Pot = 0; 
SetNewRound(15); 
} 
#endregion 
} 
public void ToLocal(byte[] P) 
{ 
Client.GameState[] Locals = new Client.GameState[Program.Values.Length]; 
Locals = Kernel.GamePool.Values.ToArray(); 
foreach (Client.GameState client in Locals) 
{ 
if (client != null) 
{ 
if (client.Map.ID == Map) 
{ 
if (Kernel.GetDistance(client.Entity.X, client.Entity.Y, X, Y) > 25) 
{ 
continue; 
} 
client.Send(P); 
} 
} 
} 
} 
public uint GetNextSeat(byte Seat, bool Next) 
{ 
try 
{ 
Dictionary<byte, PokerPlayer> Ses = Seats; 
uint Id = 0; 
byte Se = (byte)(Seat + 1); 
bool Found = false; 
while (!Found) 
{ 
if (Ses.ContainsKey(Se)) 
{ 
if (Ses[Se].RoundState == 4 || !Ses[Se].Connected) { } 
else 
{ 
Found = true; 
break; 
} 
} 
Se++; 
if (Se > 9) Se = 0; 
} 
Id = Ses[Se].PlayerId; 
if (Id == _StartingPlayer && Next) RoundStage++; 
return Id; 
} 
catch (Exception xp) { Console.WriteLine(xp.ToString()); return 0; } 
} 
public ulong GetHandPower(Dictionary<byte, PokerCard> hand, PokerPlayer Pl) 
{ 
ulong _hand = 0; 
ulong board = 0; 
foreach (var item in hand.Values) 
{ 
_hand |= HoldemHand.Hand.CardMasksTable[item.Id]; 
} 
foreach (var item in this.TableCards.Values) 
{ 
board |= HoldemHand.Hand.CardMasksTable[item.Id]; 
} 
return HoldemHand.Hand.Evaluate((ulong)(board | _hand)); 
} 
public bool IsRoyal(string HandVals) 
{ 
if (HandVals.Contains("89ABC")) return true; 
else return false; 
} 
public bool IsStraight(string HandVals) 
{ 
bool Straight = false; 
string V = HandVals; 
if (V.Contains("01234") || V.Contains("12345") || V.Contains("23456")) Straight = true; 
else if (V.Contains("34567") || V.Contains("45678") || V.Contains("56789")) Straight = true; 
else if (V.Contains("6789A") || V.Contains("789AB") || V.Contains("89ABC")) Straight = true; 
else if (V.Contains("C0123")) Straight = true; 
return Straight; 
} 
public bool IsFourOfAKind(string HandVals) 
{ 
bool Yes = false; 
string V = HandVals; 
if (V.Contains("0123") || V.Contains("1234") || V.Contains("2345")) Yes = true; 
else if (V.Contains("3456") || V.Contains("4567") || V.Contains("5678")) Yes = true; 
else if (V.Contains("6789") || V.Contains("789A") || V.Contains("89AB")) Yes = true; 
else if (V.Contains("9ABC") || V.Contains("C012")) Yes = true; 
else if (V.Contains("0000") || V.Contains("1111") || V.Contains("2222")) Yes = true; 
else if (V.Contains("3333") || V.Contains("4444") || V.Contains("5555")) Yes = true; 
else if (V.Contains("6666") || V.Contains("7777") || V.Contains("8888")) Yes = true; 
else if (V.Contains("9999") || V.Contains("AAAA") || V.Contains("BBBB")) Yes = true; 
else if (V.Contains("CCCC")) Yes = true; 
return Yes; 
} 
public bool IsThreeOfAKind(PokerPlayer Pl) 
{ 
bool Yes = false; 
string V = Pl.HandVals; 
if (V.Contains("012") || V.Contains("123") || V.Contains("234")) Yes = true; 
else if (V.Contains("345") || V.Contains("456") || V.Contains("567")) Yes = true; 
else if (V.Contains("678") || V.Contains("789") || V.Contains("89A")) Yes = true; 
else if (V.Contains("9AB") || V.Contains("ABC") || V.Contains("C01")) Yes = true; 
else if (V.Contains("000") || V.Contains("111") || V.Contains("222")) Yes = true; 
else if (V.Contains("333") || V.Contains("444") || V.Contains("555")) Yes = true; 
else if (V.Contains("666") || V.Contains("777") || V.Contains("888")) Yes = true; 
else if (V.Contains("999") || V.Contains("AAA") || V.Contains("BBB")) Yes = true; 
else if (V.Contains("CCC")) Yes = true; 
if (V.Contains("CCC")) V = V.Replace("CCC", ""); 
else if (V.Contains("BBB")) V = V.Replace("BBB", ""); 
else if (V.Contains("AAA")) V = V.Replace("AAA", ""); 
else if (V.Contains("999")) V = V.Replace("999", ""); 
else if (V.Contains("888")) V = V.Replace("888", ""); 
else if (V.Contains("777")) V = V.Replace("777", ""); 
else if (V.Contains("666")) V = V.Replace("666", ""); 
else if (V.Contains("555")) V = V.Replace("555", ""); 
else if (V.Contains("444")) V = V.Replace("444", ""); 
else if (V.Contains("333")) V = V.Replace("333", ""); 
else if (V.Contains("222")) V = V.Replace("222", ""); 
else if (V.Contains("111")) V = V.Replace("111", ""); 
else if (V.Contains("000")) V = V.Replace("000", ""); 
else if (V.Contains("ABC")) V = V.Replace("ABC", ""); 
else if (V.Contains("C01")) V = V.Replace("C01", ""); 
else if (V.Contains("9AB")) V = V.Replace("9AB", ""); 
else if (V.Contains("89A")) V = V.Replace("89A", ""); 
else if (V.Contains("789")) V = V.Replace("789", ""); 
else if (V.Contains("678")) V = V.Replace("678", ""); 
else if (V.Contains("567")) V = V.Replace("567", ""); 
else if (V.Contains("456")) V = V.Replace("456", ""); 
else if (V.Contains("345")) V = V.Replace("345", ""); 
else if (V.Contains("234")) V = V.Replace("234", ""); 
else if (V.Contains("123")) V = V.Replace("123", ""); 
else if (V.Contains("012")) V = V.Replace("012", ""); 
Pl.HandVals = V; 
return Yes; 
} 
public bool IsPair(PokerPlayer Pl) 
{ 
bool Yes = false; 
string V = Pl.HandVals; 
if (V.Contains("01") || V.Contains("12") || V.Contains("23")) Yes = true; 
else if (V.Contains("34") || V.Contains("45") || V.Contains("56")) Yes = true; 
else if (V.Contains("67") || V.Contains("78") || V.Contains("89")) Yes = true; 
else if (V.Contains("9A") || V.Contains("AB") || V.Contains("BC")) Yes = true; 
else if (V.Contains("C0")) Yes = true; 
else if (V.Contains("00") || V.Contains("11") || V.Contains("22")) Yes = true; 
else if (V.Contains("33") || V.Contains("44") || V.Contains("55")) Yes = true; 
else if (V.Contains("66") || V.Contains("77") || V.Contains("88")) Yes = true; 
else if (V.Contains("99") || V.Contains("AA") || V.Contains("BB")) Yes = true; 
else if (V.Contains("CC")) Yes = true; 
if (V.Contains("CC")) V = V.Replace("CC", ""); 
else if (V.Contains("BB")) V = V.Replace("BB", ""); 
else if (V.Contains("AA")) V = V.Replace("AA", ""); 
else if (V.Contains("99")) V = V.Replace("99", ""); 
else if (V.Contains("88")) V = V.Replace("88", ""); 
else if (V.Contains("77")) V = V.Replace("77", ""); 
else if (V.Contains("66")) V = V.Replace("66", ""); 
else if (V.Contains("55")) V = V.Replace("55", ""); 
else if (V.Contains("44")) V = V.Replace("44", ""); 
else if (V.Contains("33")) V = V.Replace("33", ""); 
else if (V.Contains("22")) V = V.Replace("22", ""); 
else if (V.Contains("11")) V = V.Replace("11", ""); 
else if (V.Contains("00")) V = V.Replace("00", ""); 
else if (V.Contains("BC")) V = V.Replace("BC", ""); 
else if (V.Contains("AB")) V = V.Replace("AB", ""); 
else if (V.Contains("C0")) V = V.Replace("C0", ""); 
else if (V.Contains("9A")) V = V.Replace("9A", ""); 
else if (V.Contains("89")) V = V.Replace("89", ""); 
else if (V.Contains("78")) V = V.Replace("78", ""); 
else if (V.Contains("67")) V = V.Replace("67", ""); 
else if (V.Contains("56")) V = V.Replace("56", ""); 
else if (V.Contains("45")) V = V.Replace("45", ""); 
else if (V.Contains("34")) V = V.Replace("34", ""); 
else if (V.Contains("23")) V = V.Replace("23", ""); 
else if (V.Contains("12")) V = V.Replace("12", ""); 
else if (V.Contains("01")) V = V.Replace("01", ""); 
Pl.HandVals = V; 
return Yes; 
} 
} 
public class PokerPlayer 
{ 
public uint TableId = 0; 
public uint PlayerId = 0; 
public bool Connected = true; 
public byte CurrentState = 1; 
public byte RoundState = 0; 
public uint Bet = 0; 
public byte Seat = 0; 
public byte CardsPower = 0; 
public string HandVals = ""; 
public System.Timers.Timer MoveTimer = new System.Timers.Timer(); 
public ushort GetFullPower(Dictionary<byte, PokerCard> TCards) 
{ 
ushort P = 0; 
foreach (PokerCard C in MyCards.Values) 
{ 
P += (ushort)(C.Id); 
} 
return P; 
} 
public Dictionary<byte, PokerCard> MyCards = new Dictionary<byte, PokerCard>(5); 
public Entity MyChar 
{ 
get 
{ 
if (Kernel.GamePool.ContainsKey(PlayerId)) 
return Kernel.GamePool[PlayerId].Entity; 
else { Connected = false; return null; } 
} 
set 
{ 
PlayerId = value.UID; 
} 
} 
public PokerTable MyTable 
{ 
get 
{ 
if (Kernel.PokerTables.ContainsKey(TableId)) return Kernel.PokerTables[TableId]; 
else return null; 
} 
set 
{ 
TableId = value.Id; 
} 
} 
public void Send(byte[] P) 
{ 
if (!Connected) 
{ 
if (Kernel.PokerTables.ContainsKey(TableId)) 
{ 
if (Kernel.PokerTables[TableId].Players.ContainsKey(PlayerId)) 
Kernel.PokerTables[TableId].Players[PlayerId].RoundState = 4; 
return; 
} 
} 
if (Kernel.GamePool.ContainsKey(PlayerId)) 
Kernel.GamePool[PlayerId].Send(P); 
else 
{ 
Connected = false; 
if (Kernel.PokerTables.ContainsKey(TableId)) 
{ 
if (Kernel.PokerTables[TableId].Players.ContainsKey(PlayerId)) 
Kernel.PokerTables[TableId].Players[PlayerId].RoundState = 4; 
} 
} 
} 
} 
public class PokerCard 
{ 
public byte Id = 0; 
public uint PlayerId; 
public byte Val = 0; 
public PokerCardsType Typ = PokerCardsType.Clubs; 
} 
public enum PokerTableState : byte 
{ 
UnOpened = 0, 
Pocket = 1, 
Flop = 2, 
Turn = 3, 
River = 4, 
ShowDown = 5 
} 
public enum PokerJoinTableType : byte 
{ 
Join = 0, 
Leave = 1, 
Watching = 2 
} 
public enum PokerCardsType : byte 
{ 
Hearts = 0, 
Spades = 1, 
Clubs = 2, 
Diamonds = 3 
} 
public enum PokerCardsValue : byte 
{ 
Ace = 1, 
Two = 2, 
Three = 3, 
Four = 4, 
Five = 5, 
Six = 6, 
Seven = 7, 
Eight = 8, 
Nine = 9, 
Ten = 10, 
Jack = 11, 
Queen = 12, 
King = 13, 
} 
public enum PokerHandPower : byte 
{ 
RoyalFlush = 10, 
StraightFlush = 9, 
FourofaKind = 8, 
FullHouse = 7, 
Flush = 6, 
Straight = 5, 
ThreeOfAKind = 4, 
TwoPairs = 3, 
Pair = 2, 
Nothing = 1 
} 
public enum PokerCallTypes : byte 
{ 
Bet = 1, 
Call = 2, 
Fold = 4, 
Check = 8, 
Rise = 16, 
AllIn = 32, 
CallFold = 6, 
CheckFold = 12, 
RiseCall = 18, 
RiseFold = 20, 
RiseCallFold = 22, 
RiseCheck = 24, 
AllInCall = 34, 
AllInFold = 36, 
AllInCallFold = 38, 
} 
public class PacketBuilder 
{ 
protected byte[] _buffer = new byte[1024]; 
protected int Position = 0; 
protected int Len = 0; 
protected byte[] TQ_SERVER = Program.Encoding.GetBytes("TQServer"); 
public int GetPos() 
{ 
return Position; 
} 
public void SetPosition(int Pos) 
{ 
Position = Pos; 
} 
public PacketBuilder(int T, int L) 
{ 
Len = L; 
Length(L); 
Type(T); 
} 
public void Short(int value) 
{ 
_buffer[Position] = ((byte)(value & 0xff)); 
Position++; 
_buffer[Position] = ((byte)((value >> 8) & 0xff)); 
Position++; 
} 
public void Short(uint value) 
{ 
_buffer[Position] = ((byte)(value & 0xff)); 
Position++; 
_buffer[Position] = ((byte)((value >> 8) & 0xff)); 
Position++; 
} 
public void Length(int value) 
{ 
_buffer[Position] = ((byte)(value & 0xff)); 
Position++; 
_buffer[Position] = ((byte)((value >> 8) & 0xff)); 
Position++; 
} 
public void Type(int value) 
{ 
_buffer[Position] = ((byte)(value & 0xff)); 
Position++; 
_buffer[Position] = ((byte)((value >> 8) & 0xff)); 
Position++; 
} 
public void Long(int value) 
{ 
_buffer[Position] = ((byte)(value & 0xff)); 
Position++; 
_buffer[Position] = ((byte)(value >> 8 & 0xff)); 
Position++; 
_buffer[Position] = (byte)(value >> 16 & 0xff); 
Position++; 
_buffer[Position] = ((byte)(value >> 24 & 0xff)); 
Position++; 
} 
public void Long(ulong value) 
{ 
_buffer[Position] = ((byte)((ulong)value & 0xffL)); 
Position++; 
_buffer[Position] = ((byte)(value >> 8 & 0xff)); 
Position++; 
_buffer[Position] = (byte)(value >> 16 & 0xff); 
Position++; 
_buffer[Position] = ((byte)(value >> 24 & 0xff)); 
Position++; 
} 
public void ULong(ulong value) 
{ 
_buffer[Position] = (byte)(value); 
Position++; 
_buffer[Position] = (byte)(value >> 8); 
Position++; 
_buffer[Position] = (byte)(value >> 16); 
Position++; 
_buffer[Position] = (byte)(value >> 24); 
Position++; 
_buffer[Position] = (byte)(value >> 32); 
Position++; 
_buffer[Position] = (byte)(value >> 40); 
Position++; 
_buffer[Position] = (byte)(value >> 48); 
Position++; 
_buffer[Position] = (byte)(value >> 56); 
Position++; 
} 
public void Int(int value) 
{ 
_buffer[Position] = (Convert.ToByte(value & 0xff)); 
Position++; 
} 
public void Int(uint value) 
{ 
_buffer[Position] = (Convert.ToByte(value & 0xff)); 
Position++; 
} 
public void Long(uint value) 
{ 
_buffer[Position] = ((byte)(value & 0xff)); 
Position++; 
_buffer[Position] = ((byte)(value >> 8 & 0xff)); 
Position++; 
_buffer[Position] = (byte)(value >> 16 & 0xff); 
Position++; 
_buffer[Position] = ((byte)(value >> 24 & 0xff)); 
Position++; 
} 
public void Move(int value) 
{ 
for (int x = 0; x < value; x++) 
{ 
_buffer[Position] = 0; 
Position++; 
} 
} 
public void Text(string value) 
{ 
byte[] nvalue = Program.Encoding.GetBytes(value); 
Array.Copy(nvalue, 0, _buffer, Position, nvalue.Length); 
Position += nvalue.Length; 
} 
protected void Seal() 
{ 
Array.Copy(TQ_SERVER, 0, _buffer, Position, TQ_SERVER.Length); 
Position += TQ_SERVER.Length + 1; 
byte[] x = new byte[Position - 1]; 
Array.Copy(_buffer, x, Position - 1); 
_buffer = new byte[x.Length]; 
Array.Copy(x, _buffer, x.Length); 
x = null; 
} 
public byte[] getFinal() 
{ 
Seal(); 
return _buffer; 
} 
internal void Fill(int End) 
{ 
for (int x = Position; x < End; x++) 
Int(0); 
} 
internal void PrintThis() 
{ 
string Dat = ""; 
for (int x = 0; x < Position; x++) 
Dat += _buffer[x].ToString("X") + " "; 
Console.WriteLine(Dat); 
} 
#region Add from offset 
public void Short(int value, int Offset) 
{ 
_buffer[Offset] = ((byte)(value & 0xff)); 
_buffer[Offset + 1] = ((byte)((value >> 8) & 0xff)); 
} 
public void Short(uint value, int Offset) 
{ 
_buffer[Offset] = ((byte)(value & 0xff)); 
Offset++; 
_buffer[Offset] = ((byte)((value >> 8) & 0xff)); 
} 
public void Length(int value, int Offset) 
{ 
_buffer[Offset] = ((byte)(value & 0xff)); 
Offset++; 
_buffer[Offset] = ((byte)((value >> 8) & 0xff)); 
} 
public void Type(int value, int Offset) 
{ 
_buffer[Offset] = ((byte)(value & 0xff)); 
Offset++; 
_buffer[Offset] = ((byte)((value >> 8) & 0xff)); 
} 
public void Long(int value, int Offset) 
{ 
_buffer[Offset] = ((byte)(value & 0xff)); 
Offset++; 
_buffer[Offset] = ((byte)(value >> 8 & 0xff)); 
Offset++; 
_buffer[Offset] = (byte)(value >> 16 & 0xff); 
Offset++; 
_buffer[Offset] = ((byte)(value >> 24 & 0xff)); 
} 
public void Long(ulong value, int Offset) 
{ 
_buffer[Offset] = ((byte)((ulong)value & 0xffL)); 
Offset++; 
_buffer[Offset] = ((byte)(value >> 8 & 0xff)); 
Offset++; 
_buffer[Offset] = (byte)(value >> 16 & 0xff); 
Offset++; 
_buffer[Offset] = ((byte)(value >> 24 & 0xff)); 
} 
public void ULong(ulong value, int Offset) 
{ 
_buffer[Offset] = (byte)(value); 
Offset++; 
_buffer[Offset] = (byte)(value >> 8); 
Offset++; 
_buffer[Offset] = (byte)(value >> 16); 
Offset++; 
_buffer[Offset] = (byte)(value >> 24); 
Offset++; 
_buffer[Offset] = (byte)(value >> 32); 
Offset++; 
_buffer[Offset] = (byte)(value >> 40); 
Offset++; 
_buffer[Offset] = (byte)(value >> 48); 
Offset++; 
_buffer[Offset] = (byte)(value >> 56); 
} 
public void Int(int value, int Offset) 
{ 
_buffer[Offset] = (Convert.ToByte(value & 0xff)); 
Offset++; 
} 
public void Int(uint value, int Offset) 
{ 
_buffer[Offset] = (Convert.ToByte(value & 0xff)); 
Offset++; 
} 
public void Long(uint value, int Offset) 
{ 
_buffer[Offset] = ((byte)(value & 0xff)); 
Offset++; 
_buffer[Offset] = ((byte)(value >> 8 & 0xff)); 
Offset++; 
_buffer[Offset] = (byte)(value >> 16 & 0xff); 
Offset++; 
_buffer[Offset] = ((byte)(value >> 24 & 0xff)); 
Offset++; 
} 
#endregion 
} 
}

واعمل كلاس جديد لو مش عندك في

Network/GamePackets 

بأسم 

PacketID.cs 

حط فيه دلو ولو عندك بدلو 

namespace HarryPotter.Network.GamePackets 
{ 
public unsafe class PacketID 
{ 
public const ushort 
VipStatus = 1129, 
UserIPInfo = 2078, 
ServerInfo = 2079, 
SpawnEntity = 10014, 
Update = 10017, 
UpdateAura = 2410, 
CraftItem = 1028, 
AuctionAction = 1320, 
AuctionBrowse = 1321, 
AuctionQuery = 1322, 
FactionWar = 1072, 
EnemyLast = 1041, 
ReloadScreen = 1037, 
ConfirmMap = 1044, 
Gambleing = 1113, 
SkillSoul = 1103, 
JiangHu = 2700, 
JiangHuStatus = 2701, 
JiangHuStudy = 2702, 
JiangHuRanking = 2703, 
JiangHuSettings = 2704, 
ClanCityWar = 1313, 
ThrillingSpooks = 2400, 
AutoHunt = 1070, 
CurrentFlag = 2430, 
OneArmedBandit = 1351, 
AdvertiseCommend = 2227, 
AdvertiseRank = 2226, 
AdvertiseRecruit = 2225, 
EnitityCreate = 1001, 
Message = 1004, 
ItemUsage = 1009, 
String = 1015, 
KnownPersons = 1019, 
Attack = 1022, 
Team = 1023, 
Atributes = 1024, 
Socketing = 1027, 
WindowStats = 1040, 
LoginPacket = 1052, 
Trade = 1056, 
Lottery = 1314, 
FloorItem = 1101, 
Warehouses = 1102, 
GuildCommand = 1107, 
PokerPlayerInfo = 2090, 
PokerPlayerMove = 2093, 
PokerLeaveTable = 2096, 
PokerJoinTable = 2171, 
Enlight = 1127, 
QuizShow = 2068, 
ArsenalInscribedPage = 2202, 
ArsenalPackets = 2203, 
FastInscribeItem = 2204, 
Compose = 2036, 
OfflineTG = 2044, 
TradePartner = 2046, 
ItemLock = 2048, 
Broadcast = 2050, 
Nobility = 2064, 
RacePotion = 2072, 
MessageBoard = 1111, 
TopGuild = 1058, 
GuildDoantion = 2101, 
FairyFlower = 2070, 
SendFlower = 1150, 
FlowersPacket = 1151, 
VIPTeleport = 1128, 
MentorPrize = 2067, 
MentorApprentice = 2065, 
MentorInformation = 2066, 
MentorPremio = 1036, 
GuildMember = 2102, 
ArenaRank = 2207, 
ArenaRequest = 2206, 
ArenaDialog = 2205, 
ArenaShowWiners = 2208, 
ArenaStatistic = 2209, 
ArenaWatch = 2211, 
TeamArenaRank = 2243, 
TeamArenaRequest = 2242, 
TeamArenaDialog = 2241, 
TeamArenaShowWiners = 2244, 
TeamArenaStatistic = 2245, 
InTeamArena = 2247, 
ChampionArenaRank = 2600, 
ChampionArenaStats = 2601, 
ChampionArenaShowTop = 2602, 
ChampionArenaShowTop2 = 2603, 
ChampionArenaHandle = 2604, 
ElitePkRank = 2223, 
ElitePKBrackets = 2219, 
ElitePKWager = 1064, 
ElitePKWagersList = 1065, 
ElitePKTitle = 1130, 
TeamPkBrackets = 2232, 
TeamPkTournament = 2233, 
TeamPkFighterStats = 2240, 
SkillTeamPkBrackets = 2252, 
SkillTeamPkTournament = 2253, 
SkillTeamPkFighterStats = 2260, 
CaptureTheFlag = 2224, 
ChiSystem = 2533, 
RetreatChi = 2536, 
GroundMovement = 10005, 
Reincarnation = 1066, 
PurifyItem = 2076, 
Clan = 1312, 
SubClass = 2320, 
ItemAdding = 1038, 
GeneralData = 10010, 
TimePacket = 1033, 
PkExplorer = 2220, 
SecondaryPassword = 2261, 
ChangeName = 2080, 
AutoInvite = 1126, 
MemoryAgate = 2110, 
Achievement = 1136, 
MailboxPage = 1045, 
MailboxCheck = 1046, 
MailboxIcon = 1047, 
MailboxMessage = 1048, 
QuestTrace = 1134, 
QuestData = 1135, 
CloneAttack = 2812, 
RewardEvent = 1315, 
RewardPoint = 1316, 
OflineEvent = 1317, 
NpcSpawn = 2030, 
NpcInit = 2031, 
NpcDialog = 2032, 
RouletteShareBetting = 2810, 
RoulettedAddNewPlayer = 2809, 
RouletteOpenGui = 2808, 
RouletteTable = 2807, 
RouletteInvite = 2806, 
RouletteSignUp = 2805, 
RouletteAction = 2804, 
RouletteScreen = 2803, 
RouletteRecord = 2802, 
RouletteNoWinner = 2801, 
RouletteCheck = 2800, 
CrossServer = 1063, 
CrossServerData = 2900, 
CrossServerName = 2901, 
CrossServerSend = 2902, 
CrossServerColor = 2501, 
GuildPrizeRank = 2504, 
CrossServerWar = 2505, 
CrossServerBase = 2506, 
CrossServerRank = 2507, 
LuckyWheel = 2811, 
LuckyWheelGift = 2812, 
Activeness = 2820, 
ActivenessGift = 2822, 
ActivenessPoint = 2823, 
WayofHeroes = 2830, 
WayofHeroesDone = 2831, 
WayofHeroesSend = 2832, 
InnerPowerStageInfo = 2611, 
InnerPowerGui = 2612, 
InnerPowerHandler = 2610; 
} 
}

بس كده ولو جالك اي ايرور في اي حته انا موجود

سلام عليكم 

أضف تعليق

قوانين المدونة & عن تيم تهيس